۲۵ اسفند ۱۳۸۹də göndərilip
bölüm |        yazar :  cefa

BİR RÜYA GÖRSEM!

 

Nasıl bir rüya görsem? Türk dilinin sahibi,Türk dilinin koruyucusu, Türk Dilinin en zengin diller sayılan Farsça’dan ve Arapça’dan veyahut civar diğer dillerden daha geri bir dil olmadığını, belki onlar kadar veya bazı bakımlardan, onlardan daha üstün bir dil olduğunu asrına ve gelecek asırlara kabul ettirmiş bir Türk evlâdı olan, Kaşgar’lı Mahmud’u rüyamda görsem! Evet, Kaşgar’lı Mahmut’dan 1000 yıla yakın bir zaman sonra yaşayan, Trabzon’lu Mahmut, Kaşgarlı dedesini, atasını rüyasında görse ve Kaşgar’lı Mahmut, torunu Trabzon’lu Mahmut’a dese ki:”- Ey oğul, Türk dilini çok iyi belle, Türk-Gramerini bul ve ortaya çıkart, bunun için sistemli, metod’lu,çalış, günlük çalışmalarından fırsat bulunca veya emekli olduğunda Allah-ü Teâla  sana ömür verirse, yoğun bir şekilde bu yolda çalış, bıkmadan usanmadan, zevkle çalış, Allah-ü Tealâ ‘nın sana yardımcı olmasına dua ederek gayret göster,ola ki sen de ikinci bir Kaşgar’lı olursun!! Çalıştıkça, milletinin ne büyük bir millet ve milletinin dilinin de ne büyük bir dil olduğunu anlayacaksın. Çalışmaların ilerledikçe milletinin dilinin, dünyadaki dillerin ana’sı olduğunu göreceksin. Senin milletinin dili’nin inceliğini,özelliğini  senden olmayan, başka bir yabancı milletten olan kimse senin kadar bilemez, öğrenemez. Senin dilini ancak sen sahip çıkacaksın,yoksa yabancı senin diline, alim bile olsa sahip çıkamaz, bilginlerin yüzde doksanı politikanın kurbanı olurlar,gerçeği göremezler, görseler de bazen gerçeği söyleyemezler. Sen kendi dilinin sahibi ol. Sen milletinin diline sahip çık. Göreceksin ki o zaman, senin milletini bölmek, parçalamak isteyenler bundan rahatsız olacaklardır. Sana ve senin buluşlarına çamur atacaklardır. Hatta seni milletinin gözünden bile düşürmek isteyecekler ve bu uğurda gayret sarfedeceklerdir. Sen hiç yılma ve yalnız hulûsi-kalple Allah’ına dayan. Sana hiçbir şey yapamayacaklardır.”

 

<-BlogTitle->