۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۰də göndərilip
bölüm |        yazar :  cefa
Piç, sadece babası belli olmayan ve bu yüzden de nüfus cüzdanına yazacak
soyadı bulamayan mıdır?..

*Tabii ki hayır…
*
*Babası belli ne piçler vardır!..* Bunlarla birçok yerde
karşılaşırsınız. *Bazen
örtübağda bir yazışma topluluğunda, bazen bir haber veya forum sitesinde,
bazen bir gazete sayfasının köşesinde, bazen bir televizyon ekranında, bazen
bir üniversite kürsüsünde, bazen boğaza nazır bir yalıda, bazense ceylan
derisi koltuklarda görürsünüz bunları…
*
Görürsünüz ve acımakla tiksinmek karışımı duygular hisseder veya lanet
okuyup o kösele derisinden yılışık suratlarına tükürmek istersiniz. *Sonra
tükürüğünüze acır, geri yutarsınız.
*
*İşte bunlar babasından bihaber olan değil, milli kimliğinden, milli
kültüründen, milli tarihinden, daha doğrusu milliyetiyle ilgili her şeyden
bihaber olan* *zavallı mahluklardır.
*
*Sorarım size; hangisi daha piçtir?..* *Babası belli olmayan mı, yoksa bu
bahsettiklerimiz mi?..
*
*Cevap ortada aslında…* Bir insanın babasının belli olmaması, kendi arzusu
dışında olan bir şeydir. O yüzden bu zavallıyı, *"piçlik"*le suçlayabilir
misiniz? Bu haksızlık olur. *Çünkü dünyaya gelmek veya gelmemek,
insanoğlunun elinde olan bir şey değildir.
*
Ama bir de işte bu yukarıda bahsettiğimiz *"gönüllü piçler"* vardır. *Bunlar
tamamen kendi arzularıyla piçleşmişlerdir.* Dünyaya babaları belli olarak
gelmişlerdir belki ama sonradan milli kimlikleri ve milli şuurları bulanmış
ve belirsizleşmiştir.

Kendilerine bile yabancılaşmışlardır. Türk olarak dünyaya gelse bile Türk
milli kimliği yerine başka bir kimliğin gururunu gönlünde taşıyan,
kendini *"Avrupalı",
"Akdenizli"* veya *"Batılı"* olarak tanımlama çabası içinde olan, *başka
kimliklere bürünmeye özenen ne idüğü belirsiz yaratıklardır bunlar!
**Bunlar ya Avrupa'nın, Amerika'nın; ya da azınlıkların sözcüsü ve
yardakçısı olurlar. Birçoğu geçmişin komünisti, bugünün liboşu veya
dincisidir. **Gerekirse deve, gerekirse kuş olurlar.* Ama ne olurlarsa
olsunlar, değişmeyen şudur: *Her zaman Türk'ün ve Türkiye Cumhuriyeti'nin
karşısında, Türklük düşmanlarının ise yanındadırlar.*

*Bu, o derece bir piçleşmedir ki; tüm değerlerini yitirmiş, onursuzlaşmış,
zerre kadar gururu olmayan, şerefsizleşmiş ve kimliksizleşmiş bir ruhsuz
beden haline gelmişlerdir.
*
*"Biz kendi başımıza adam olmayız, bizi ancak AB adam eder"* veya *"Küçük
Amerika olacağız"* gibi böğürtüleri, bunların ağzından sık sık duyarsınız.
Aslında bu böğürtüler dışında pek bir şey de söylemezler. Çünkü kapasiteleri
bununla sınırlıdır. Bir de bu böğürtüleri biraz süslemek için aralara
*"demokrasi",
"insan hakları", "özgürlük", "küreselleşme"* gibi , *tam olarak anlamını
bile kavrayamadıkları emperyalist uydurması kavramları sıkıştırırlar.
*
Böyleleri *"Türk"* diyemezler, *"Türkiyeli"* derler; *"millet",
"ulus"*diyemezler,
*"halklar"* derler; *"vatan"* diyemezler, *"toprak"* derler… *Çünkü milli
şuurdan yoksundurlar ve Türk olmanın bir övünç olduğunun farkında
değildirler.* Bu vatanın ne zorluklar içerisinde, ne fedakarlıklarla ve ne
kahramanlıklarla kurtarıldığını bilmezler. Böylesine *"şanlı bir tarihin
çocuğu"* olduklarından habersizdirler. İşte bu yüzden *"piç"*tirler…

Nejdet Sançar hocamızın deyimiyle, *"Milli ruhun ışıklarından mahrum kalmış"
* zavallılardır. *"Zavallı"* diyorum, çünkü bunlar acınası mahluklardır!

Tarihini yazmaya kalksanız, her satırda *"soykırım", "vahşilik"* ve*"barbarlık"
* kelimeleri geçecek olan *Batı'*yı, *"çağdaş", "medeni" *ve *"demokrasi
cenneti"* olarak görürlerken; Türk olmaktan ise haya duyarlar ve bu yüzden
aşağılık kompleksi içerisindedirler. *Oysa ki aşağılıklıkları, Türk
olamamalarından kaynaklanmaktadır.
*
Onlara sorsanız, "*dünya vatandaşı"*dırlar veya *"Avrupalı"*dırlar. Aslında
kendilerini bu şekilde tanımlamaları, kendilerine bile yabancılaştıkları-nın
ve dolayısıyla *piçleştiklerinin bir itirafıdır*. Öyle ya, *"Ben dünya
vatandaşıyım"* demek, *"Benim ne idüğüm belirsiz" demek değildir de nedir?..
*
Her şeyleriyle Batılı efendilerine sadık olmak, batı kavramlarıyla düşünmek
ve konuşmak, her şeye batılıların gözüyle bakmak, yabancılar için fikir ya
da proje üretmek, sipariş üzerine düşünmek ve Batı'dan *"aferin"* almak için
hareket etmek, *piçleşmiş* bir mahlukun kendine has davranışlarıdır. Bu
davranışlar, beraberinde bir *"hiç"* olmayı da getirir. *Hiçleşmek ise daha
da piçleştirecektir.* Yani *"piçleşmek"* ve *"hiçleşmek"* bir kısır döngü
içerisinde sürekli birbirini besleyecek ve *piçleştikçe hiçleşecek,
hiçleştikçe de piçleşeceksiniz.
*
*Bu piçleşmişler sadece, küresel hegemonyalarını sağlamak için ulus
devletleri ortadan kaldırmayı hedef bellemiş küresel sömürgecilerin işine
yararlar.* Çünkü sömürgeciler, işbirlikçilerini, böyleleri arasından
seçerler. *Zaten onlar da doğaları gereği, boyunduruk altına girmeye pek
meraklıdırlar.* *Batılı efendilerinden duyacakları bir "aferin" veya banka
hesaplarına yatacak birkaç bin dolarla beslenir ve ukalaca tavırlar
takınarak, her ortamda çok bilmişlik yapmaktan ve pişmiş kelle gibi pis pis
sırıtmaktan geri durmazlar.
*
*Piçleşmek öyle kötü bir şeydir ki;* mesela, amcanızın katillerini besleyen
bir Avrupa ülkesine bile şirin görünmeye çalışır, onlardan geçer not
alabilmek için yırtınırsınız. *Yeri gelir, bu uğurda şebek bile olursunuz!..
*
*Her devrin piçleri, içinde bulundukları devrin şartlarına göre söylemler
belirlerler.* *Geçmiş zamanınkiler,* Amerikan veya İngiliz mandası altına
girmeyi dillerine dolamışken; *günümüzün zamane piçleri ise Avrupalı olmayı
veya Büyük Ortadoğu Projesinin yıldızı olmayı amaç bellemişlerdir.* *Zaten
piçleşmiş birinin de himaye altına girmek veya başkalarına benzemek ya da
başkalarının amaçları için araç olmaktan başka hedefi olamaz.
*
Ayrıca, ülkenin ve milletin içinde bulunduğu tehlikeleri dile getirenleri ve
emperyalist planlara karşı toplumu uyaranları *"paranoyaklık"*la veya *"komplo
teorisyenliği"*yle suçlama gereği hissetmek, *piçleşmiş birinin tipik
davranışlarındandır.
*
*Piçleşmenin, piçleşmiş yazılı ve görsel basın vasıtasıyla geniş kitlelere
bulaşma niteliği taşıması ise en büyük tehlikedir ve işin en acı tarafı şu
ki; Osmanlı'nın son dönemlerinde olduğu gibi, bugün de;*

*"Türkleri bağlamışlar, piçleri salmışlar"dır.*

*Bu mide bulandırıcı piçleşmişlere karşı;*
**
*Tepeden tırnağa TÜRKLEŞMEK gerek!*


<-BlogTitle->